تماس با ما

تیم نهنگ کامپیوتر قابلیت ارائه خدمات متنوعی را در حوزه کامپیوتر و شبکه، طراحی سایت، و دیجیتال مارکتینگ داراست. خدمات حضوری در تمامی نقاط تهران، در محل انجام می شوند. جهت تماس با ما می توانید از 9 صبح تا 7 شب اقدام نمایید. تماس با ما در خارج از این ساعات در واتس اپ امکان پذیر است. در ادامه خدمات قابل ارائه و راه ارتباطی با هر یک از اعضای تیم نهنگ کامپیوتر فراهم شده است.

تماس با تیم نهنگ کامپیوتر

✔ خدمات کامپیوتر و شبکه
مهندس مجید هاشمیان
مهندس امیرحسین حجازی
مهندس محمد طاهری
✔ خدمات طراحی سایت
مهندس محمد طاهری
✔ خدمات دیجیتال مارکتینگ
مهندس امیرحسین حجازی
مهندس محمد طاهری

مهندس مجید هاشمیان

خدمات کامپیوتر و شبکه

تماس بگیرید

مهندس امیرحسین حجازی

خدمات کامپیوتر و شبکه
خدمات دیجیتال مارکتینگ

تماس بگیرید

مهندس محمد طاهری

خدمات طراحی سایت
خدمات دیجیتال مارکتینگ

تماس بگیرید